top of page

Werkwijze

2023-07-20PraktijkZEG-339.jpg
2023-07-20PraktijkZEG-789.jpg
2023-07-20PraktijkZEG-253.jpg

Intakegesprek

In een intakegesprek wordt eerst samen gekeken naar jouw vragen, waarna we bespreken wat de therapiedoelen kunnen zijn en hoe we hierrond aan de slag gaan. 

Frequentie

De frequentie van de sessies en de duur van de therapie kunnen steeds onderling afgestemd worden, rekening houdend met uw hulpvraag en uw mogelijkheden. 

Technieken

Binnen de praktijk werken we integratief, wat betekent dat we verschillende therapeutische technieken  gebruiken om op maat te kunnen werken en te kunnen inspelen op wat jij nodig hebt.

Een sessie bij de psycholoog duurt 45-60 minuten. 

Onze psychologen zijn steeds gebonden aan het beroepsgeheim.  

bottom of page