top of page

Werkwijze

Hoe verloopt de begeleiding?

Een sessie bij een psycholoog duurt 45-60min. 

 

Onze psychologen zijn steeds gebonden aan het beroepsgeheim.  

Intakegesprek

In een intakegesprek wordt eerst samen gekeken naar jouw vragen, waarna we bespreken wat de therapiedoelen kunnen zijn en hoe we hierrond aan de slag gaan. 

Frequentie

De frequentie van de sessies en de duur van de therapie kunnen steeds onderling afgestemd worden, rekening houdend met uw hulpvraag en uw mogelijkheden. 

Technieken

Binnen de praktijk werken we integratief, wat betekent dat we verschillende therapeutische technieken  gebruiken om op maat te kunnen werken en te kunnen inspelen op wat jij nodig hebt.

bottom of page