top of page

Stem

Door middel van een grondig multidisciplinair onderzoek door een logopedist en NKO-arts kunnen oorzaak en gevolg van de stemstoornis zo goed mogelijk in kaart gebracht worden.

 

Stemstoornissen kunnen het gevolg zijn van een organisch letsel (bv. stemplooiknobbels, cysten), functioneel zijn (bv. stemmisbruik, stress), optreden na radiotherapie of chirurgie of kaderen binnen een chronische ziekte (bv. MS, Parkinson). 

Pas na een grondig stemonderzoek kan de correcte behandelstrategie opgesteld

worden. De behandeling voor een stemstoornis kan bestaan uit (in)directe

logopedische therapie, in bepaalde gevallen voorafgegaan of gevolgd

door een chirurgische ingreep.

Voor leraren, advocaten, telefonisten, gidsen, winkelbedienden, ...

is de stem het belangrijkste werkinstrument. Veel en luid praten betekent echter

een grote belasting voor de stem. Bij een te hoge stembelasting vormen deze

beroepsgebruikers duidelijk een risicogroep voor stemklachten, zoals stemvermoeidheid. Om de belastbaarheid van de stem te verhogen is het belangrijk om rekening te houden meteen goede stemhygiëne. Hiernaast kan het zinvol zijn om enkele uren stemtraining te volgen om je stem, ademhaling en articulatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

2023-07-20PraktijkZEG-747.jpg

We spreken over een stemstoornis wanneer je stem afwijkend klinkt en niet meer voldoet aan je sociaal en/of professionele functioneren.

 

Heesheid is vaak een eerste alarmsignaal van een stemstoornis. Andere alarmsignalen zijn keelpijn bij het slikken en/of stemgeven, een prikkelgevoel in de keel, hoesten, een hoorbare inademing en een onstabiele stem.

 

Bij aanhoudende heesheid of stemloosheid die langer duurt dan tien dagen ga je best eens langs bij een neus-keel-oorarts. Ook bij chronische heesheid of pijn na intens stemgebruik is een consultatie bij de NKO-arts aangewezen. 

2023-07-20PraktijkZEG-702.jpg
bottom of page