top of page

Afwijkend mondgedrag

Onder afwijkend mondgedrag verstaan we o.a. mondademen, foutieve lipgewoonten, afwijkend slikken, nagelbijten, kaakklemmen ...

Deze gewoontes kunnen leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. Ook kunnen er kaakgewrichtsklachten en spanningshoofdpijn ontstaan. Tot slot kunnen ook je stem en spraak er negatief door beïnvloed worden.

 

In samenwerking met de tandarts/orthodontist kan ook een beter resultaat verkregen worden ter voorbereiding, tijdens of na orthodontie.

bottom of page