top of page

Afwijkend mondgedrag

Onder afwijkend mondgedrag verstaan we o.a. mondademen, foutieve lipgewoonten, afwijkend slikken, nagelbijten, kaakklemmen ... Deze gewoontes kunnen leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. Ook kunnen er kaakgewrichtsklachten en spanningshoofdpijn ontstaan. Tot slot kunnen ook je stem en spraak er negatief door beïnvloed worden.

In samenwerking met de tandarts/orthodontist kan ook een beter resultaat verkregen worden ter voorbereiding, tijdens of na orthodontie.

2023-07-20PraktijkZEG-1002.jpg
bottom of page