top of page

Afwijkend mondgedrag

Onder afwijkend mondgedrag verstaan we o.a. duim-, vinger- en/of speenzuigen, open mondgedrag, mondademen, foutieve lipgewoonten, afwijkend slikken, nagelbijten...

Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen, kan dit leiden tot afwijkende kaak- en/of gebitsstand. Ook kunnen er problemen ontstaan met articulatie.

Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt. 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar gaan we aan de slag met adviezen voor de ouders en kunnen we reeds enkele hulpmiddelen inzetten.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 6 jaar kunnen we een actieve oefentraining opstarten.

In samenwerking met de tandarts/orthodontist kan een beter resultaat verkregen worden ter voorbereiding, tijdens of na orthodontie.

bottom of page